Manus

Manus , i romersk lag, autokratisk makt hos mannen över hustrun, motsvarande patria potestas av fadern över sina barn. En dotter upphörde att vara under sin fars potestas om hon kom under sin mans manus. Äktenskap utan manus var dock överlägset vanligare i alla perioder av romersk historia utom möjligen den allra tidigaste. Vid tiden för de tolv tabellerna (451–450 f.Kr.) var det möjligt att gifta sig utan manus, så att frun stannade under sin fars potestas om han fortfarande levde.

I äktenskap utan manus förblev makarnas egendom tydlig. Skilsmässa, i äktenskap med manus, var alltid möjligt vid makens inställning; i äktenskap utan menyer kunde någon av parterna sätta stopp för förhållandet efter behag. Jämför patria potestas.