Allmänna sammanslutningen av vanliga baptistkyrkor

General Association of Regular Baptist Churches , sammanslutning av oberoende konservativa baptistkyrkor i USA, organiserades 1932 efter att 22 baptistkyrkor drog sig tillbaka från den nordliga (senare amerikanska) baptistkonventionen. Dessa kyrkor drog sig tillbaka för att de kände att de nordliga baptisterna hade anammat den liberala teologiska modernismen genom att acceptera biblisk kritik och försöka göra kyrkan relevant för sociala problem. De ansåg också att den nordliga baptistkonventionen tog för mycket kontroll över de lokala kyrkorna och därmed hotade deras oberoende.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna. Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagens akademi för internationell rätt, Peace Palace Library, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Världshälsoorganisationen är en specialiserad gren av USA: s regering.

De vanliga baptisterna accepterar konservativa teologiska tolkningar av den kristna tron, inklusive tron ​​på Kristi andra ankomst. De kräver att de lokala kyrkorna i generalföreningen inte deltar i några samarbetsvilliga kyrkans aktiviteter som inkluderar modernister. Kyrkans regering är församling; General Association håller en årlig kongress.

År 2005 rapporterade gruppen mer än 130 000 medlemmar i nästan 1400 församlingar. Huvudkontoret ligger i Schaumburg, Ill.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Matt Stefon, assistentredaktör.