Kristen bror

Christian Brother , medlem av någon av två separata men liknande församlingar av romersk-katolska lekmän som ägnar sig åt att undervisa ungdomar.

Institute of the Brothers of Christian Schools (FSC) grundades av St. Jean-Baptiste de La Salle i Reims, Frankrike, 1684 för utbildning av pojkar, särskilt av fattiga familjer; församlingen är nu etablerad på alla kontinenter. Förutom undervisning i grundskolor, gymnasieskolor och lärarutbildningar, administrerar bröderna och personalhögskolor; jordbruksskolor; välfärds- eller korrigerande skolor; tekniska, handels- och handelsskolor; och reträtthus.

Congregation of the Brothers of the Christian Schools of Ireland (CFC) grundades 1802 i Waterford, Ire., Av Edmund Ignatius Rice, en köpman i staden. Rice upprättade ordern för att tillgodose fattiga katolska pojkars behov i sitt hemland, där de engelska lagarna under perioden som förbjöd katolska skolor hade minskat ett stort antal katoliker till fattigdom och okunnighet. Menigheten spred sig till avlägsna länder till stor del som ett resultat av att irländskfödda biskopar sökte hjälp med att utbilda ungdomarna i sina stift. Bröderna driver också barnhem och institutioner för blinda och döva.