Komi

Komi , ett persisktalande folk som huvudsakligen bor mellan floderna Pechora och Vychegda, sydost om Vita havet, i det nordeuropeiska området i Ryssland. De talar ett permisspråk av den finsk-ugriska grenen av den urala familjen.

Komi består av tre huvudgrupper: Komi-Zyryan i Komi-republiken; Komi-Permyaks (eller Permyaks) av Komi-Permyaks autonoma okrug (distrikt) i söder; och Komi-Yazua öster om okrugoch söder om Komi-republiken. Komiens ekonomiska aktiviteter varierar från renskötsel, jakt, fiske och timmer i norr (med ett gruvcentrum ovanför polcirkeln i Vorkuta) till jordbruk, industri och gruvdrift i söder. Komierna har varit nominellt ryska ortodoxa sedan 1300-talet. Det fria klimatets svårighetsgrad och deras oåtkomliga geografiska läge höll dem kulturellt isolerade fram till efter andra världskriget. Befolkningen är tätare, mer blandad med andra grupper och mer assimilerad i de södra områdena, och ryssningen ökar bland den yngre generationen.