Beräkningskomplexitet

Beräkningskomplexitet , inneboende kostnad för att lösa ett problem i storskalig vetenskaplig beräkning, mätt med antalet operationer som krävs samt mängden minne som används och i vilken ordning det används. Resultatet av en komplexitetsanalys är en uppskattning av hur snabbt lösningstiden ökar när problemstorleken ökar, vilket kan användas för att analysera problem och hjälpa till vid utformningen av algoritmer för deras lösning.

Denna artikel reviderades senast och uppdaterades av William L. Hosch, biträdande redaktör.