Mortmain

Mortmain , enligt engelsk lag, som innehas av ett ” företags ” döda hand (franska: mort main ). Under feodala dagar berövade en transport av mark till ett kloster eller annat företag herren från många lönsamma feodala incidenter, för företaget var aldrig under ålder, dog aldrig och begick aldrig brott eller gift. Följaktligen antogs stadgar mellan 1200- och 1500-talet som förbjöd alienering till husmor utan tillstånd från kronan. Den moderna lagen fanns i lagen om Mortmain and Charitable Uses, 1888 och 1891, och i ett antal handlingar som bemyndigade aktiebolag och vissa andra företag att hålla mark utan tillstånd. En obehörig förflyttning till borgen gjorde att landet skulle kunna förverkas av kronan.

Lagen om mortmain avskaffades i Storbritannien 1960. Mortmain-lagstiftning existerar dock fortfarande i vissa andra jurisdiktioner i Commonwealth och i USA.