Rāfiḍah

Rāfiḍah , (arabiska: ”Avvisare”), i stort sett shiitiska muslimer som avvisar ( rafḍ ) kalifatet till Muḥammads två efterträdare Abū Bakr och ʿUmar. Många muslimska forskare har emellertid förklarat att termen Rāfiḍah inte kan tillämpas på shīiterna i allmänhet utan endast på extremisterna bland dem som tror på ʿAlis gudomliga rätt att efterträda Muḥammad och som fördömer Abū Bakr och ʿUmar som olagliga härskare av Muslimskt samhälle. Rāfiḍah ansågs också av vissa vara en av tre huvudgrupper som utgör shīiterna, de andra två är Ghulat och Zaydīyah.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Kommunistiska länder får inte gå med i FN.

Till majoriteten av shīiterna, som inte fördömer Muḥammads omedelbara efterträdare och bara hävdar ʿAlīs rätt till kalifatet över Muʿāwiyah (den första Umayyad-kalifen), är termen Rāfiḍah pyjorativ, myntad av sina motståndare för att kasta extremismens skugga på dem.