Acta Sanctorum

Acta Sanctorum , (latin: "De heliga handlingar") stor samling biografier och legender om de kristna helgonen.

Idén uppfattades av Heribert Rosweyde, som från tidiga manuskript publicerade 18 volymer av de heligas liv med bifogade anteckningar. 1629, med Rosweydes död, valdes Jean Bolland för att fortsätta arbetet. Bolland och hans medarbetare Henschenius (Godefroid Henskens) modifierade och utvidgade Actas ursprungliga plan ; han ordnade de heliga enligt datumet för deras iakttagelse, inkluderade tvivelaktiga fall (men med anteckningar) och lade till index, kronologier och historier till varje kapitel. De delar som slutfördes under Bollands liv var januari (2 vol., 1643) och februari (3 vol., 1658), som innehöll biografier och legender om de heliga vars festdagar föll under de två månaderna.

I sina undersökningar korresponderade Bolland och reste brett och undersökte tidigare okontrollerade källor i italienska bibliotek. Hans arbete fortsatte av Henschenius och Papebroch (Daniel van Papenbroeck). Från denna kärna av hagiografer skulle Bollandists utveckla, en liten grupp av belgiska jesuiter som fortfarande redigerar och publicerar Acta Sanctorum. Förutom de omfattande mängder biografiskt material som är av betydelse för både kyrklig och allmän historia, är detta arbete utmärkt för dess användning av principerna för historisk kritik.