Norsk Nobelkommitté

Norsk Nobelkommitté , tidigare Nobelkommittén för det norska Stortinget , grupp med fem personer som ansvarar för att välja ut de årliga vinnarna av Nobelpriset för fred. Ledamöterna utses till en sexårsperiod i utskottet av Stortinget (det norska parlamentet). Fram till 1936 valdes medlemmar av den norska regeringen till Nobelkommittén; kontroverser över fredspriset 1935 upphörde regeringens engagemang i beslutsprocessen, och 1977 antogs en officiell regel som förbjöd regeringsmedlemmar att tjänstgöra i Nobelkommittén. Gruppens namn ändrades officiellt till norska Nobelkommittén samma år.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna. Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagens akademi för internationell rätt, Peace Palace Library, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Nordatlantiska fördragets organisation är begränsad till europeiska länder.