Licchavi

Licchavi , också stavat Lichchhavi , ett folk i norra Indien. De bosatte sig (6–5 talet fvt) på norra stranden av floden Ganges (Ganga) i det nuvarande staten Bihar; deras huvudstad var i Vaishali. Licchavierna var kända för sin republikanska regering, som hade en generalförsamling av cheferna för de ledande Kshatriya-kastfamiljerna. De var under en tid av betydande betydelse och konkurrerade med Magadhas stigande makt och bildade ett förbund med andra stamgrupper (den så kallade Vrijjian, eller Vaijjian, konfederationen).

asien bi karta Quiz Lär känna Asien På vilken flod ligger Kinas Three Gorges Dam?

Licchavis förblev inflytelserika i norra Indien och Nepal fram till omkring 400-talet v.t. I Nepal firas en Licchavi-dynasti i ett datingsystem, Licchavi-eran, som började år 110 v.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Maren Goldberg, biträdande redaktör.