Nuevo sol

Nuevo sol, (Spanska: "new sun") monetär enhet i Peru. Den är uppdelad i 100 centimos. Solen introducerades som Perus valuta på 1860-talet, men den ersattes under Chiles ockupation av landet. Det återinfördes på 1930-talet, men i mitten av 1980-talet, när landet drabbades av allvarlig inflation, ersattes det av inti. 1991 ersattes inti med nuevo sol med en hastighet av 1 miljon inti till 1 nuevo sol. Perus centralbank (Banco Central de Reserva del Perú) har exklusiv befogenhet att utfärda sedlar och mynt i landet. Mynt utfärdas i valörer från 5 centimos till 5 nuevos sulor. Sedlar anges i värden från 10 till 200 nuevos sulor. Anteckningarnas framsida pryds med bilden av en historisk figur;exempel är diplomat och historiker Raúl Porras Barrenechea (20-nuevo solnota), författare och poet Abraham Valdelomar Pinto (50-nuevo solnota) och St. Rose of Lima (200-nuevo solnota), skyddshelgon i Peru och hela Sydamerika.