Shivah

Shivah , också stavat Shibah , eller Shivʿa , (hebreiska: ”sju”), i judendomen, en period på sju dagar av föreskriven sorg som börjar omedelbart efter begravningen av en förälder, en make, ett barn, en bror eller en syster och avslutas med solnedgång på den sjunde dagen. Shivah observeras inte på den mellanliggande sabbaten och upphör om en större religiös festival inträffar under perioden.

Traditionell efterlevnad av shivah kräver att sörjande stannar hem till den avlidne, sitter på låga avföring eller på golvet, täcker alla speglar och inte tar på sig nya kläder eller läderskor de får inte klippa hår eller raka sig, får inte delta i vanliga affärer och får inte föra äktenskapliga relationer. Vänner och släktingar besöker för att uttrycka sin sympati; män kan bilda en minyan (kvorum) för böner som reciteras i den avlidnes hem. Vissa sörjare bränner ett sju dagars ljus till minne av de avlidne. Faktisk iakttagelse, särskilt bland reform judar, varierar avsevärt.