Burnt Norton

Burnt Norton , dikt av TS Eliot, den första av de fyra dikterna som utgör The Four Quartets . ”Burnt Norton” publicerades i Collected Poems 1909–1935 (1936); den uppträdde sedan i broschyrform 1941 och publicerades med de återstående tre dikterna från De fyra kvartetterna 1943. Det är en meditation om tid och evighet.

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet;  porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? Lyriska dikter tar sitt namn från ett musikinstrument.

Burnt Norton är ett lantgård i Cotswold Hills i Gloucestershire som Eliot besökte sommaren 1934. Dikten adresserar det genomgripande temat för cykliska mönster i tiden. Öppningslinjerna - hämtade från en passage som Eliot raderade från sin pjäs Mord i katedralen (1935) - är i harmoni med motsägelse och tvetydighet:

Tid för närvarande och förfluten tid

Är båda kanske närvarande i framtiden,

Och tidens framtid som finns i förfluten tid.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.