Picus

Picus , i romersk mytologi, en hackspett som är helig för guden Mars. Det dyrkades allmänt i antika Italien och utvecklades till en mindre gud. Picus var en jordbruksgud som var särskilt förknippad med gödning av jorden med gödsel. Hackspetten var också en viktig fågel i augury.

mytologi.  Grekisk.  Hermes.  (Roman Mercury) Frågesport En studie av grekisk och romersk mytologi Vilket djur hjälpte Androcles genom att ta bort en tagg från tassen?

Senare rationaliseringar gjorde Picus till en tidig kung i Italien. Den romerska poeten Virgils Aeneid , bok VII, gjorde honom till exempel son till Saturnus, far till Faunus och farfar till Latinus. I Ovids metamorfoser , bok XIV, gör häxan Circe Picus till en hackspett när han vägrar att vara illojal mot sin fru Canens. Som son till Saturnus blev han senare identifierad med Zeus. Hans tidigaste framställningar var som en träpelare monterad med bilden av en hackspett. I mer sofistikerad form är Picus en ungdom huggen av marmor med en hackspett på huvudet. I zoologin är Picus ett släkte av hackspett.