Pinacotheca

Pinacotheca , grekiska Pinakotheke, Latin Pinacotheca , ett bildgalleri i antika Grekland eller antika Rom. Den ursprungliga pinacothecaen, som rymde tabletterna eller bilderna som hedrade gudarna, bildade vänsterflygeln av Akropolis Propylaea i Aten. Bevis från forntida manuskript indikerar att bilderna var separata staffelverk snarare än fresker. Andra grekiska pinacothecas var i Efesos och Samos.

München: Neue Pinakothek

I forntida Rom var en pinacotheca galleri i ett privat hem eller villa där konstföremål, tabletter och statyer förvarades. Den romerska pinacothecaen angränsade till atriumet. I modern tid kan ordet hänvisa till ett konstgalleri. De offentliga gallerierna i Bologna och Siena i Italien är exempel. I München kallas två berömda gallerier Alte Pinakothek och Neue Pinakothek, dvs. de gamla och nya pinacothecasna.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.