Skuld

privat och offentlig skuld

Skuld , något skyldigt. Den som har lånat pengar eller varor från en annan är skyldig en skuld och är skyldig att returnera varorna eller återbetala pengarna, vanligtvis med ränta. För regeringar har behovet av att låna för att finansiera en underskottsbudget lett till utvecklingen av olika former av statsskuld. Se även konkurs; gäldenär och borgenär; ocker.

Aswan High Dam, Aswān, Egypten.Läs mer om detta ämne ekonomisk utveckling: utvecklingsländer och skuld Efter andra världskriget trodde man att utvecklingsländer skulle behöva utländskt bistånd i sina tidiga utvecklingsstadier. Detta hjälpmedel skulle ... Den här artikeln reviderades senast och uppdaterades av Jeannette L. Nolen, biträdande redaktör.