Studs Lonigan

Studs Lonigan , romantrilogi av James T. Farrell om livet bland irländska romersk katoliker i nedre medelklassen i Chicago under 1900-talets första tredjedel. Trilogin består av Young Lonigan: A Boyhood in Chicago Streets (1932), The Young Manhood of Studs Lonigan (1934) och Judgment Day (1935).

Som pojke gör William Lonigan (alltid kallad "Studs") en liten ansträngning för att höja sig över sin svåra stadsmiljö. Kombinationen av hans egen personlighet, ohälsosamma grannskapsvänner, en lättsinnig familj och hans skolgång och religiösa träning fördömer honom emellertid till det liv av fåfänglighet och försvinnande som är hans arv.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.