Flaxa

Klaff , i fonetik, ett konsonantljud som produceras av en enda snabb vändning av tungan mot den övre delen av munnen, som ofta hörs som en kort r på spanska ( t.ex. i pero, "men") och liknar uttalet av ljud representerat av dubbelbokstaven på amerikansk engelska ”Betty” och vissa former av brittisk engelska ”bär”.