Minseitō

Minseitō , det engelska demokratiska partiet , eller det progressiva partiet , framträdande japanskt politiskt parti före andra världskriget som först kom till makten 1929 och sedan tävlade med den mer konservativa Rikken Seiyūkai ( qv; "Vänner till konstitutionell regering") för kabinettkontroll under nästa 11 år.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Nordatlantiska fördragets organisation började under medeltiden.

Minseito bildades 1927 genom sammanslagningen av det tidigare Kenseikai ("konstitutionella föreningen") och ett mindre parti och försökte förbättra Japans förbindelser med väst och att minska militär kontroll över regeringen. Ett centristiskt parti, Minseitō, kontrollerades av politiker som var villiga att hantera regeringsbyråkrater för beskydd och med affärsintressen för att få pengar.

1940 tvingade regeringen Minseitō och Rikken Seiyūkai att gå samman med den regeringsstyrda Taisei Yokusankai ("Imperial Rule Assistance Association"). Efter 1945 bildades ett nytt demokratiskt parti som inkluderade många tidigare Minseitō-medlemmar.