Murchison meteorit

Murchison meteorit , meteorit som föll som en dusch av stenar ( se meteoritregn) i Victoria, Austl., 1969. Mer än 100 kg (220 pund) av meteoriten samlades in och distribuerades till museer över hela världen.

Utsikt över Andromedagalaxen (Messier 31, M31). Quiz Astronomy and Space Quiz Vad är kärnan i en komet gjord av?

Murchison-meteoriten klassificeras som en kolhaltig kondrit. Det förändrades genomgående genom vatten, förmodligen när det var en del av sin förälderasteroid, och det består mestadels av hydratiserade lermineraler. På grund av tillgången på prover och dess frihet från kontaminering med markmaterial har meteoriten studerats mycket för det organiska material som den innehåller. Aminosyror, alkoholer, aldehyder, ketoner, aminer, petrogener och andra organiska föreningar har detekterats och analyserats. De organiska föreningarnas molekylära strukturer utesluter deras ursprung i det biologiska livet på jorden. Deras ovanliga väteisotopkompositioner antyder att föreningarna ursprungligen bildades i det interstellära rummet, även om de har modifierats i den tidiga solnebulosan och i asteroider.