Fröken Jane Pittmans självbiografi

Självbiografin om fröken Jane Pittman , roman av Ernest J. Gaines, publicerad 1971. Romanen spelas på södra Louisiana och sträcker sig över 100 år av amerikansk historia - från början av 1860-talet till början av medborgerliga rättighetsrörelser på 1960-talet— i att följa den äldre Jane Pittmans liv, som bevittnade dessa år.

Böcker.  Läsning.  Publicering.  Skriva ut.  Litteratur.  Läskunnighet.  Rader av begagnade böcker som är till salu på en tabell.Quiz Namnförfattaren Vem skrev Salomos sång ?

Ett barn i slutet av inbördeskriget, Jane överlever en massaker av tidigare konfedererade soldater. Hon tjänar som ett stadigt inflytande för flera svarta män som arbetar hårt för att uppnå värdighet och ekonomisk såväl som politisk jämlikhet. Efter hennes mans Joe Pittmans död blir Jane en engagerad kristen och en andlig guide i sitt samhälle. Hon är en medveten men passiv observatör av de olika religiösa och sekulära rörelserna bland svarta amerikaner. På grund av en ung samhällsledares våldsamma död konfronterar Jane slutligen en plantageägare som representerar den vita maktstrukturen som hon alltid har varit underhållande.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.