Ushpizin

Ushpizin , (arameiska: "besökare"), enligt den judiska kabbalistiska boken Sefer ha-zohar ("Book of Splendor"), sju forntida värdiga som turas om att besöka hem för alla fromma judar för att dela sin middag på festivalen för Sukkoth. En anpassning utvecklad för att recitera en fast formel för inbjudan till de sju: Abraham, Isak, Jacob, Josef, Mose, Aron och David. Fattiga forskare uppmanas ibland att delta i familjen middag som representanter för ushpizin.