Ashmolean Museum of Art and Archaeology

Ashmolean Museum of Art and Archaeology, ett av de fyra museerna vid University of Oxford och det äldsta offentliga museet för konst, arkeologi och naturhistoria i Storbritannien. Det grundades för att hysa samlingar som donerades till universitetet 1677 av Elias Ashmole (1617–92), en antikvarier som hade ärvt huvuddelen av samlingarna från en vän, John Tradescant (1608–62). Museet öppnades för allmänheten 1683 i en byggnad designad av Thomas Wood. Ursprungligen handlade samlingen främst om naturhistoria, och den förblev centrum för vetenskapliga studier i Oxford i 150 år. Under 1800-talet resulterade tillväxten och mångfalden av nya förvärv i spridningen och återhusningen av samlingarna, med Ashmolean Museum som behöll de arkeologiska och konstsamlingarna.Museet har särskilt rika samlingar av forntida egyptisk konst och italienska renässanssteckningar.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Frankrike är medlem i gruppen åtta.

Den nuvarande Ashmolean Museum-byggnaden designades i neoklassisk stil av CR Cockerell och uppfördes mellan 1841 och 1845. Den rymmer samlingen av konst och arkeologi, medan den gamla Thomas Wood-byggnaden har blivit Museum of the History of Science.