Dardiska språk

Dardiska språk , även kallade Dard- , Pisaca- eller Pisacha-språk , en grupp närbesläktade indo-iranska språk som talas i Pakistan, Kashmir och Afghanistan. De är ofta uppdelade i tre undergrupper: Kafiri eller Western; Khowari, eller Central (talas i Chitrāl-distriktet i nordvästra Pakistan); och den östra gruppen, som inkluderar Shina och Kashmiri. (Vissa forskare använder termen Dardic för att endast hänvisa till den östra undergruppen av språk och använder namnet Pisaca för att hänvisa till gruppen som helhet.)

Den exakta positionen för dardiska språk inom den indo-iranska språkfamiljen har varit en tvist mellan forskare. Vissa forskare tror att språken härrör från ett odifferentierat stadium av indo-iranska; andra tror att de östra och Khowari-grupperna är indo-ariska, där Kafiri-undergruppen är separat.

Kashmiri är det enda dardiska språket som har använts i stor utsträckning för litterära ändamål. Förutom Shina har språken i den östra undergruppen förändrats radikalt genom inflytandet från de indo-ariska språken som talas längre söderut. De dardiska språken skiljer sig från de andra indo-iranska språken i sina ljudsystem och i bevarandet av ett antal ord som förlorats i Indien och Iran efter Vedic Sanskrit.