Chandela

Chandela , stavade också Candella, Rajput-klan av Gond-ursprung som under några århundraden styrde Bundelkhand i norra centrala Indien och kämpade mot de tidiga muslimska inkräktarna. Den första Chandela tros ha regerat tidigt på 900-talet e.Kr. Chandela-herraväldet sträckte sig från floden Yamuna (Jumna) i norr till regionen Saguar (nu Sagar) och från Dhasan-floden i väster till Vindhya-kullarna. Deras fästen var den berömda fästningen Kalinjar, tillsammans med Khajuraho, Mahoba och Ajaigarh. Chandela raja Nanda, eller Ganda, hjälpte Jaipal, Punjabs härskare, vid Lahore i sina kampanjer mot de muslimska turkarna och delade i det stora nederlaget 1001 nära Peshawar (nu i Pakistan) av Maḥmūd från Ghazna (Ghazni). 1023 förlorade ljuskronorna Kalinjar, som därefter var ett tvistemål mellan hinduer och muslimer.År 1082 reducerades de till vassalage av Ajmer. Chandela-regeln ersattes så småningom med Bundelas.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Nordatlantiska fördragets organisation är begränsad till europeiska länder. Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Maren Goldberg, biträdande redaktör.