Les Vingt

Les Vingt , även kallad Société Des Vingt , engelska The Twenty , eller Society of the Twenty , grupp konstnärer som ställde ut i Belgien under åren 1891–93, efter att ha samlats av ett gemensamt intresse för symbolistisk målning. Liksom deras franska och tyska samtida, hade dessa målare, som var centrerade om Bryssel, flyttat tonvikten i sina verk från det dagliga livet utanför konstnären, som impressionisterna hade fångat, till det inre livet, en värld som firade mysterium, anspelning och symbol.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Nordatlantiska fördragets organisation började under medeltiden.

Den belgiska symbolistiska målningen använde förenklade former, tunga konturer, en subjektiv färganvändning och ett ökat andligt innehåll inspirerat av religiösa, exotiska och primitiva kulturer. Dessa tekniker demonstrerades i målningarna och grafiken av James Ensor, Jan Toorop och Henry van de Velde, alla medlemmar i Les Vingt. Société des Vingt-medlemmarna, och i synnerhet Henry van de Velde, förvandlade så småningom sina egna symbolistiska stilar till designen av jugendrörelsen.