Pionjärer

Pionjärer , Russian Pionery , tidigare sovjetisk organisation för ungdomar i åldern 9 till 14, nära knuten till Komsomol ( qv ) för ungdomar i åldrarna 14 till 28.