Mistrial

Mistrial , enligt lag, en rättegång som har avslutats och förklarats ogiltig innan domstolen kan fatta beslut eller fatta dom. Avslutandet av en rättegång upphäver i förtid det föregående förfarandet som om det inte hade ägt rum. Om en annan rättegång på samma anklagelser, med samma tilltalade, skulle beordras, skulle rättegången börja från början, med det tidigare vittnesbördet eller andra slutsatser som inte nödvändigtvis är relevanta i det nya rättegången.

Det finns flera faktorer som kan leda till en felprovning, inklusive en advokats eller jurymedlems död (om den senare inte kan ersättas av en suppleant); en anmärkning som skulle vara mycket skadlig för ett parti och som domaren kan känna kan inte, trots instruktioner, ignoreras av juryn; eller upptäckten att jurymedlemmar hade diskuterat fallet i strid med domstolens instruktioner eller att en sekvestrerad jury kunde läsa eller höra tidnings- eller andra mediarapporter om rättegången. Oftast kan en felprov förklaras om juryn själv inte kan komma fram till en dom efter upprepade försök (dvs. om det är en upphängd jury).