Stresa Front

Stresa Front , koalitionen mellan Frankrike, Storbritannien och Italien bildades i april 1935 i Stresa, Italien, för att motsätta sig Adolf Hitlers aviserade avsikt att upprusta Tyskland, vilket stred mot villkoren i Versaillesfördraget. När Italien invaderade Etiopien senare samma år försökte Frankrike och Storbritannien förena åtgärderna med behovet av att förbli enade mot Tyskland, men koalitionen upplöstes snart.

Turistbåt i Niagara Falls, New YorkQuiz Historical Smorgasbord: Fact or Fiction? Inga stenbroar från antiken sträckte sig mer än 300 meter. Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Maren Goldberg, biträdande redaktör.