La Belle Dame sans merci

La Belle Dame sans merci , dikt av John Keats, publicerad för första gången den 10 maj 1820, numret av Indikatorn . Dikten, vars titel betyder "Den vackra damen utan medlidande", beskriver mötet mellan en riddare och en mystisk elfskönhet som slutligen överger honom. Den är skriven i stil med en folkballad, med de första tre stroferna en fråga till riddaren och de återstående nio stroferna till riddarens svar. Dikten ses ibland som en motsvarighet till Keats "The Eve of St. Agnes", som representerar en idyllisk syn på kärlek. Keats tog sin titel från en medeltida dikt med samma namn av den franska poeten Alain Chartier.

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet;  porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? Prosa och poesi är samma sak. Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.