Yttrandefrihet

Yttrandefrihet , rätt, som anges i den 1: a och 14: e ändringen av Förenta staternas konstitution, att uttrycka information, idéer och åsikter utan regeringsrestriktioner baserat på innehåll. Ett modernt rättsligt test av legitimiteten för föreslagna begränsningar av yttrandefriheten uttalades i yttrandet av Oliver Wendell Holmes, Jr. i Schenk mot USA (1919): en begränsning är endast legitim om talet i fråga utgör ett ”tydligt och närvarande fara ”- dvs en risk eller hot mot säkerheten eller andra allmänna intressen som är allvarliga och överhängande. Många fall som rör yttrandefrihet och pressfrihet har också handlat om ärekränkning, obscenitet och tidigare återhållsamhet ( se Pentagon Papers). Se även censur.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Adam Augustyn, chefredaktör, referensinnehåll.