O kapten! Min kapten!

O kapten! Min kapten! , tre-stansdikt av Walt Whitman, publicerad först i Uppföljare till trumkranar 1865. Från 1867 ingick dikten i 1867 och efterföljande utgåvor av Leaves of Grass .

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet;  porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? Berättande dikter brukar vara mycket korta.

”O kapten! Min kapten!" är en elegie vid pres. Abraham Lincoln. Det är känt för sin vanliga form, mätare och rim, även om det också är känt för sin sentimentalitet som gränsar till maudlinen. Dikten, som var mycket populär, skildrar Lincoln som kapten på ett sjöburen fartyg - unionen triumferande efter det amerikanska inbördeskriget. Medan ”Fartyget är säkert förankrat, är resan stängd och klar”, ligger kaptenen på däck, ”Fallen kall och död.”

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.