Luxemburgs flagga

Luxemburgs flagga

Som en landlockad nation hade Storhertigdömet Luxemburg lite behov av en nationell flagga fram till mitten av 1800-talet. Dess heraldiska banner, som går tillbaka till början av 1200-talet, bestod av horisontella ränder av vitt och blått med ett skenande rött lejon. Denna banner representerade emellertid hertigarna i Luxemburg och inte nationens folk. Efter Napoleonkrigen blev Luxemburg, som hade varit en del av det heliga romerska riket, ett separat land under skydd av Nederländerna. Dess nationella färger, härledda från det hertigliga vapenskölden, kom att användas i form av en horisontell tricolor av röd-vit-blå, antagen den 12 juni 1845. Det finns inget dokumenterat samband mellan denna flagga och flaggan Nederländerna, trots deras visuella likhet; dessutom har Luxemburgblått alltid varit en ljusare nyans,och dess proportioner har i allmänhet varit olika.

År 1867 fick internationellt erkännande till ett oberoende Luxemburg under denna flagga, men 1939 agiterade många för erkännande av den gamla heraldiska bannern som en ny nationell flagga. Innan frågan kunde lösas bröt andra världskriget ut och Luxemburg införlivades snabbt i det tyska riket. Efter kriget återupprättades den gamla tricoloren och fick slutligen formellt erkännande 1972.