Houri

Houri , också stavat huri , arabiska Ḥawrāʾ , plural Ḥūr , i Islām, en vacker jungfru som väntar på den hängivna muslimen i paradiset. Det arabiska ordet awrāʾ betyder kontrasten mellan ögonets klara vita och irisens svarthet. Det finns många hänvisningar till houri i Koranen som beskriver dem som "renade fruar" och "obefläckade jungfrur." Tradition utarbetade den sensuella bilden av houri och definierade några av hennes funktioner; när han till exempel går in i paradiset får den troende ett stort antal timmar, varav han kan sambo en gång för varje dag han har fastat i Ramaḍān och en gång för varje bra arbete han har utfört.

Vissa teologer, som al-Bayḍāwī, föredrog att ge houri en metaforisk tolkning. Det har också föreslagits att Muḥammad tolkade änglar som han såg i bilder av kristna paradis som houris.