Borstalsystem

Borstal-systemet , engelsk reformatoriskt system utformat för ungdomar mellan 16 och 21, uppkallat efter ett gammalt fängelsefängelse i Borstal, Kent. Systemet introducerades 1902 men fick sin grundform av Sir Alexander Paterson, som blev fängelsekommissionär 1922. Varje institution består av hus som, helst, inte mer än 50 unga gärningsmän, med en husmästare eller husmor och huspersonal. Träningen är krävande, baserat på en hel dags hårt och intressant arbete. Det finns yrkesutbildningskurser med sex timmar i veckan kvällsutbildning antingen i Borstal eller i lokala tekniska högskolor.

Träningsperioden, som styrs av fångens framsteg genom ett betygssystem, är i genomsnitt cirka 15 månader. Vid frisläppandet kommer den intagna under tillsyn av Central Aftercare Association och kan återkallas för vidareutbildning om det behövs. Brendan Behans Borstal Boy (1958) ger en humoristisk, dyster bild av livet i en Borstal.