Khons

Khons , stavade också Khonsu eller Chons , i forntida egyptisk religion, mångud som generellt avbildades som en ungdom. En gud med astronomiska föreningar som heter Khenzu är känd från Pyramidtexterna ( ca 2350 f.Kr.) och är möjligen densamma som Khons. I egyptisk mytologi betraktades Khons som sonen till guden Amon och gudinnan Mut. Under perioden av den sena New Kingdom ( c. 1100 f.Kr.), var ett stort tempel byggt för Khons i Karnak komplex på Thebe. Khons avbildades vanligtvis som en ung man med ett sidlås av hår; på huvudet hade han en uraeus (uppfödningskobra) och en månskiva. Khons var också associerad med babianer och ibland assimilerades med Thoth, en annan månegud som var associerad med babianer.

Utsikt över Andromedagalaxen (Messier 31, M31).Quiz Astronomy and Space Quiz Vilket begrepp beskriver inriktningen av tre himmellegemer? Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Laura Etheredge, biträdande redaktör.