Kontra

Contra , medlem av en kontrarevolutionär styrka som försökte störta Nicaraguas vänster Sandinista-regering. De ursprungliga kontraerna hade varit nationella vakter under Anastasio Somozas regim ( se familjen Somoza). USA: s centrala underrättelsetjänst spelade en nyckelroll i utbildningen och finansieringen av gruppen, vars taktik förkastades av det internationella människorättssamhället. 1984 förbjöd den amerikanska kongressen militärt hjälp till kontra; USA: s president Ronald Reagans administration för att kringgå förbudet ledde till Iran-Contra Affair. En allmän fred i regionen förhandlades fram av Costa Ricas president Oscar Arias Sánchez, och 1990 förhandlade Nicaraguas president Violeta Chamorro om kontras demobilisering. Se även Daniel Ortega.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Maren Goldberg, biträdande redaktör.