Hīnayāna

Hīnayāna , (sanskrit: "mindre fordon") de mer ortodoxa, konservativa skolorna i buddhismen; namnet Hīnayāna applicerades på dessa skolor av anhängarna av Mahāyāna buddhistiska tradition i antika Indien. Namnet återspeglade Mahāyānists utvärdering av sin egen tradition som en överlägsen metod och överträffade de andra i universalitet och medkänsla; men namnet accepterades inte av de konservativa skolorna som hänvisar till en gemensam tradition.

På ett sätt är alla de så kallade forntida buddhismens 18 skolor Hīnayānist, genom att de föregick uppkomsten av Mahāyāna-idéer som en separat doktrin. De moderna upprätthållarna av den antika Hīnayāna-traditionen är Theravādins (anhängare av de äldres väg), som bara är en av de 18 forntida skolorna. Se Theravāda.