Skotten

Scotsman , morgondagstidningen publicerad i Edinburgh, mycket inflytelserik i Skottland och anses länge vara ett ledande exempel på ansvarsfull journalistik.

Det grundades 1817 som en vecka och började dagligen publiceras 1855, då tidningens stämpelskatt avskaffades. Scotsman var mycket innovativ i produktion och distribution; det var den första tidningen i Europa som ägde och drev wirefotoutrustning och den första tidningen utanför London som öppnade ett kontor på Fleet Street i den staden. Ett datorsystem för redaktionell och reklamkopiering togs i drift 1987, och en ny fullfärgspress öppnade 1990. The Scotsman grundades som en politiskt oberoende tidning och är fortfarande känd för sina balanserade åsikter och för sitt insisterande på sund rapportering om litteratur. och konsten såväl som inhemska och utländska nyheter.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Adam Augustyn, chefredaktör, referensinnehåll.