Laestrygones

Laestrygones , även stavade Laestrygonians eller Lestrygonians , fiktiv ras av kannibalistiska jättar som beskrivs i Book 10 of Homers Odyssey . När Odysseus och hans män landar på ön som är infödda i Laestrygones, kastar jättarna Odysseus skepp med stenblock och sjunker allt utom Odysseus eget skepp.

mytologi.  Grekisk.  Hermes.  (Roman Mercury)Frågesport En studie av grekisk och romersk mytologi Vilket djur hjälpte Androcles genom att ta bort en tagg från tassen? Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Naomi Blumberg, assistentredaktör.