Lista över Danmarks premiärministrar

Detta är en kronologiskt ordnad lista över premiärministrarna i Danmark. Premiärministerembetet invigdes 1848. Titeln "premiärminister" ändrades till "rådspresident" 1855 och till "statsminister" 1918.

premiärministrar

 • Adam Wilhelm Moltke (1848–52)
 • Christian Albrecht Bluhme (1852–53)
 • Anders Sandøe Ørsted (1853–54)
 • Peter Georg Bang (1854–55)

rådets ordförande

 • Peter Georg Bang (1855–56)
 • Carl Christoffer Georg Andræ (1856–57)
 • Carl Christian Hall (1857–59)
 • Carl Eduard Rotwitt (1859–60)
 • Carl Christian Hall (1860–63)
 • Ditlev Gothard Monrad (1863–64)
 • Christian Albrecht Bluhme (1864–65)
 • Christian Emil Frijs (1865–70)
 • Ludvig Holstein-Holsteinborg (1870–74)
 • Christen Fonnesbech (1874–75)
 • Jacob Brønnum Scavenius Estrup (1875–94)
 • Tage Reedtz-Thott (1894–97)
 • Hugo Egmont Hørring (1897–1900)
 • Hannibal Sehested (1900–01)
 • Johan Henrik Deuntzer (1901–05)
 • Jens Christian Christensen (1905–08)
 • Niels Neergaard (1908–09)
 • Ludvig Holstein-Ledreborg (1909)
 • Carl Theodor Zahle (1909–10)
 • Klaus Berntsen (1910–13)
 • Carl Theodor Zahle (1913–18)

statsministrar

 • Carl Theodor Zahle (1918–20)
 • Otto Liebe (1920)
 • Michael Petersen Friis (1920)
 • Niels Neergaard (1920–24)
 • Thorvald Stauning (1924–26)
 • Thomas Madsen-Mygdal (1926–29)
 • Thorvald Stauning (1929–42)
 • Vilhelm Buhl (1942)
 • Erik Scavenius (1942–43)
 • Vilhelm Buhl (1945)
 • Knud Kristensen (1945–47)
 • Hans Hedtoft (1947–50)
 • Erik Eriksen (1950–53)
 • Hans Hedtoft (1953–55)
 • Hans Christian Hansen (1955–60)
 • Viggo Kampmann (1960–62)
 • Jens Otto Krag (1962–68)
 • Hilmar Baunsgaard (1968–71)
 • Jens Otto Krag (1971–72)
 • Anker Jørgenson (1972–73)
 • Poul Hartling (1973–75)
 • Anker Jørgenson (1975–82)
 • Poul Schlüter (1982–93)
 • Poul Nyrup Rasmussen (1993–2001)
 • Anders Rasmussen (2001–09)
 • Lars Løkke Rasmussen (2009–11)
 • Helle Thorning-Schmidt (2011–15)
 • Lars Løkke Rasmussen (2015–)
Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Naomi Blumberg, assistentredaktör.