Areopagitica

Areopagitica , i sin helhet Areopagitica: Ett anförande av John Milton för Liberty of Unlicenc'd Printing, till parlamentet i England , broschyr av John Milton, publicerad 1644 för att protestera mot en order utfärdad av parlamentet föregående år som kräver regeringens godkännande och licensiering av alla publicerade böcker. Fyra tidigare broschyrer av författaren om skilsmässa hade mött officiella missgynnande och undertryckande åtgärder.

Verkets titel kommer från "Areopagus" ("Ares Hill"), namnet på den plats från vilken högdomstolen i Aten administrerade sin jurisdiktion och införde en allmän censur. I en prosa-stil som drar mycket nytta av grekiska modeller hävdar Milton att det är att följa exemplet med det avskyvärda påvedömet att bemyndiga licensiering. Han försvarar den fria rörligheten för idéer som nödvändig för moralisk och intellektuell utveckling. Dessutom hävdar han att försöka förhindra falskhet är att underskatta sanningens kraft. Även om det omedelbara målet för Areopagitica - upphävande av licensiering - inte uppnåddes på ytterligare 50 år, har traktaten fått en permanent plats i litteraturen om mänskliga rättigheter.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.