Avar

Avar , ett av ett folk med obestämt ursprung och språk, som spelade en viktig roll i Östeuropa (6-9-talet) byggde ett imperium i området mellan Adriatiska havet och Östersjön och mellan floderna Elbe och Dnepr (6: e) –8th century). De bodde i ett område i Kaukasusregionen 558, de ingrep i germanska stamkrig, allierade med Lombarderna för att störta Gepidae (allierade i Byzantium), och mellan 550 och 575 etablerade sig på den ungerska slätten mellan Donau och Tisza. Detta område blev centrum för deras imperium, som nådde sin topp i slutet av 600-talet.

Avarerna deltog i krig mot Bysantium och ockuperade nästan Konstantinopel år 626 och mot merovingerna; de var också delvis ansvariga för den sydliga migrationen av serberna och kroaterna. Under andra hälften av 700-talet resulterade intern oenighet i att cirka 9000 dissidenter utvisades från Avar-imperiet. Staten, som ytterligare försvagades av ett uppror som utlöstes av skapandet av den bulgariska staten på Balkan (680), överlevde fram till 805 när den underkastade sig Karl den store.