Naturalistisk misstag

Naturalistisk felaktighet , Felaktig behandling av termen "bra" (eller någon motsvarande term) som om det vore namnet på en naturlig egendom. 1903 presenterade GE Moore i Principia Ethicahans ”öppna fråga-argument” mot det han kallade den naturalistiska felaktigheten, i syfte att bevisa att ”bra” är namnet på en enkel, oanalyserbar kvalitet, som inte kan definieras i termer av någon naturlig kvalitet i världen, oavsett om den vara "behaglig" (John Stuart Mill) eller "högt utvecklad" (Herbert Spencer). Eftersom Moores argument gällde alla försök att definiera det goda i termer av något annat, inklusive något övernaturligt som "vad Gud vill", är termen "naturalistisk felaktighet" inte lämplig. Argumentet med öppen fråga förvandlar alla föreslagna definitioner av goda till en fråga (t.ex. "Bra betyder behagligt" blir "Är allt behagligt bra?") - Moores poäng är att den föreslagna definitionen inte kan vara korrekt, för om det vore frågan skulle vara meningslös.

Kod för Hammurabi Läs mer om detta ämnesetik: Moore och den naturalistiska felaktigheten Till en början dominerades scenen av intuitionisterna, vars ledande representant var den engelska filosofen GE Moore (1873–1958) ... Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Seniorredaktör.