Trobriander

Trobriander , något av det melanesiska folket på öarna Kiriwina (Trobriand), som ligger utanför östra Nya Guinea. Underhåll är baserat på sylt och andra grönsaker, tamgrisar och fisk. Förrådshus för yams och chefens hus står mitt i byn, omgiven av bostäder ordnade i cirklar. Varje hydda är upptagen av en enda familj. Trobrianders är uppdelade i totemiska klaner, vars medlemmar spårar deras härkomst matrilinealt ( dvs från en gemensam förfader genom den kvinnliga linjen).

Byn är den största sociala enheten; medlemmar gör sina trädgårdar tillsammans under ledning av en trollkarlsmästare, utför ceremonier och reser tillsammans på handelsekspeditioner. Varje by har en huvudman, och högt uppsatta hovmän, eller chefer, kan ha myndighet över flera byar. Rikedom är extremt viktigt som ett tecken på makt och sättet att utöva det.

Trobrianders är kända för sitt utarbetade intertribala handelssystem, kula ( qv ), som beskrevs i den antropologiska klassikern Ar go nauts of the Western Pacific (1922) av Bronisław Malinowski. Halsband med röda skal handlas mellan permanenta handelspartner medurs runt en ring av öar; vita skalarmband handlas moturs. Stora sjögående dugout-kanoter är konstruerade för handeln mellan länderna.