Inkomst

Intäkter , i ekonomi, de inkomster som ett företag får från försäljning av en vara eller tjänst till sina kunder.

Tekniskt beräknas intäkterna genom att multiplicera priset ( p ) på varan med den producerade och sålda kvantiteten ( q ). I algebraisk form definieras intäkter (R) som R = p × q .

Summan av intäkterna från alla produkter och tjänster som ett företag producerar kallas totalintäkt (TR). För ett företag som producerar n varor kan detta beräknas som TR = ( p 1 x q 1 ) + ( p 2 x q 2 ) +… + ( p n x q n ) där p i respektive q i betecknar priset och kvantitet goda i , för i = 1,…, n .

En viktig aspekt av intäkter i ekonomisk analys är begreppet marginalintäkter. Marginalintäkterna från en produkt är de extraintäkter som företaget tjänar genom att sälja ytterligare en enhet av den produkten. Ett företag som vill maximera sina vinster kommer i teorin att fortsätta att utöka sin produktion så länge intäkterna från den senast producerade extra enheten (marginalintäkt) överstiger kostnaden för att producera den sista enheten (marginalkostnad). När ett företags produktion är sådan att marginalintäkterna och marginalkostnaden för den senast producerade enheten är lika, sägs det företaget maximera sina vinster.

Peter Bondarenko