Mauretanien

Mauretania , transatlantisk passagerarfartyg på Cunard Line, kallade "Grand Old Lady of the Atlantic." Det lanserades 1906 och gjorde sin jungfru resa 1907; därefter höll den Atlantic Blue Riband för fart fram till 1929, utmanad endast av dess systerfartyg, Lusitania (sjunkit av en tysk ubåt den 7 maj 1915). Under första världskriget arbetade Mauretanien som ett transport- och sjukhusfartyg. Under sin långa karriär gjorde fartyget 269 dubbla korsningar över Atlanten, exklusive krigsarbete. Dess senaste korsning gjordes 1934 och den bröts upp 1935.

Mauretanien, c.  1907–1910.

Ett andra havsfartyg med namnet Mauretania lanserades 1938 av Cunard White Star Line. Det gjorde sin jungfrufärd året efter och, som sin föregångare, kändes för sin lyx och service. Med utbrottet av andra världskriget blev Mauretanien ett transportfartyg men återupptog sin passagerartrafik 1947. I slutet av 1950-talet började fartygets popularitet avta och Mauretanien skrotades 1965.

Den här artikeln reviderades senast och uppdaterades av Alison Eldridge, Digital Content Manager.