Grekisk kalender

Grekisk kalender , vilken som helst av olika dateringssystem som används av flera stadstater under tiden för det klassiska Grekland och som skiljer sig åt i namnen på deras månader och i början av året. Var och en av dessa kalendrar försökte i ett enda system kombinera månåret med 12 cykler av månens faser, totalt cirka 354 dagar och solåret på cirka 365 dagar. Generellt var tre extra månader intercalated under varje period av åtta solår. Denna praxis, som var tillräcklig för att hålla kalendern ungefär i linje med årstiderna, verkar ha varit i kraft redan på 800-talet f.Kr. Månader, som var och en innehöll antingen 30 eller 29 dagar, började med nymånen. Den grekiska kalendern som har studerats mest, athenaren, började vanligtvis sitt år med den första nymånen efter sommarsolståndet.

Första fullständiga tryckta titelsidan för Kalendarium (“Kalender”) av Regiomontanus, 1476.Läs mer om den här ämneskalendern: Tidigaste källor ... naturliga kalendrar är karakteristiska för både grekisk och egyptisk tidsräkning. Under den klassiska tidsåldern och senare, månaderna, uppkallade efter ...