Peruk

Peruke , även kallad Periwig , mans peruk, särskilt den typ som är populär från 1700 till början av 1800-talet. Den var gjord av långt hår, ofta med lockar på sidorna och dras tillbaka i nacken.

Användningen av ordet peruke blev förmodligen utbredd på 1500-talet, då bär av peruker blev populärt. Mot slutet av 1500-talet och början av 1700-talet bar perukan inte längre som prydnad eller för att korrigera naturens defekter utan snarare som ett utmärkande drag i dräkten, särskilt efter att Louis XIII i Frankrike satte mode 1624. Se också peruk.