Franklin Delano Roosevelt Memorial

Franklin Delano Roosevelt Memorial, monument i Washington, DC, som hedrar USA: s pres. Franklin D. Roosevelt, som var president (1933–45) under större delen av den stora depressionen och andra världskriget. Monumentet, designat av Lawrence Halprin, ligger strax söder om köpcentret längs den västra stranden av tidvattenbassängen, utanför floden Potomac. Platsen invigdes som Franklin Delano Roosevelt Memorial Park 1969, och minnesmärket godkändes av den amerikanska kongressen 1982 men slutfördes inte förrän 1997. Det täcker cirka 7 hektar (3 hektar) och består av en sekvens av fyra utomhus rum, ett för var och en av Roosevelts mandatperioder. Rummen innehåller skulpturella verk av Leonard Baskin, Neil Estern, Thomas Hardy och George Segal, inklusive inte bara skildringar av presidenten och hans fru, Eleanor Roosevelt,men också representationer av amerikanska medborgare i tablåer från depressionstiden.

Franklin Delano Roosevelt Memorial

Rummen är konstruerade av granit med citat från Roosevelts tal. Vattenfunktioner, såsom vattenfall och pooler, hänvisar till presidentens hydroterapibehandlingar och Georgia Warm Springs Foundation (Warm Springs, Ga.), Som han inrättade för människor som, precis som han, förlamades till följd av poliomyelit. Under sin livstid gjorde Roosevelt ansträngningar för att dölja sin funktionshinder för allmänheten, och han sågs aldrig offentligt i rullstol. År 1998 installerades dock, på uppmaning av förespråkare av funktionshinder, en staty av Roosevelt i rullstol av skulptören Robert Graham vid ingången till minnesmärket.

Denna artikel reviderades senast och uppdaterades av Lorraine Murray, biträdande redaktör.